കാറ്റിന്റെ പറുദീസ ചതുരംഗപ്പാറ..

.മലമുകളിലെ കാറ്റാടിപ്പാടത്തെത്തിയാൽ അടിവാരത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കൃഷിയിടങ്ങളുടെ കാഴ്ചയും,  അണക്കരമെട്ട്,പുഷ്പക്കണ്ടം, തേവാരംമെട്ട്, മാൻകുത്തിമേട് പ്രദേശങ്ങളുടെ  വിദൂരദൃശ്യങ്ങൾ മനോഹരമാണ്..

ഊട്ടി പുഷ്പമേളയ്ക്ക് തുടക്കം ; അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും..

5 ലക്ഷം പൂക്കളാണ് മേളയ്‌ക്കായി നട്ടുവളർത്തിയത്. ഊട്ടിയുടെ 200-ാം വാർഷികം സൂചിപ്പിക്കുന്ന മാതൃകയും ഏറെ ആകർഷകമാണ്.

മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ മരംമുറി ഉത്തരവ്: ജല വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന കളവ്

മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ മരംമുറി ഉത്തരവ്: ജല വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന കളവ്

You cannot copy content of this page