‘ചുരുളി’ സിനിമ കാരണം രക്ഷപ്പെട്ടത് 25 കോടിയോളം ഹെഡ്സെറ്റ് കമ്പനിക്കാർ? ഇടുക്കി ജാഫർ പറഞ്ഞത്..

തന്റെ അറിവില്‍ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി ഹെഡ്‌സെറ്റ് ചെലവായെന്ന്.

You cannot copy content of this page