പ്ലസ് വണ്ണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം

മലപ്പുറം: പ്ലസ് വണ്ണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം

മലപ്പുറത്ത് വന്‍ കുഴല്‍പ്പണ വേട്ട.

മലപ്പുറം: മേലാറ്റൂരിൽ കാറിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തിയ 1 കോടി രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണവുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിലായി .

അനധികൃതമായി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 96 ലക്ഷം രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണം പിടികൂടി

96,00,000 ലക്ഷം രൂപയുടെ രേഖകളില്ലാത്ത പണമാണ് പിടികൂടിയത്.

You cannot copy content of this page