മലപ്പുറം പീഡന ശ്രമക്കേസ്; പ്രതിക്ക് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ ഇത്..

16 വയസിൽ താഴെ ഉള്ളവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകാൻ ബാല നീതി നിയമ പ്രകാരം സാധിക്കില്ലയെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ

You cannot copy content of this page