കേരളത്തിലെ നാല് ജില്ലകളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ; എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ.? അറിയേണ്ടതെല്ലാം..

കൊറോണ അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ നാം ആദ്യമായി സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു കേട്ടത്. കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകത്ത് അതിശീഘ്രം വ്യാപിച്ചപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന ആശയം ലോകത്ത് ആദ്യമായി സ്പെയിനിലും അവിടെ വിജയകരമായപ്പോൾ പിന്നീട് ലോകത്തിന്റെ സമസ്തമേഖലകളിലും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു….

എന്താണ് ലോകായുക്ത…!

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി വാർത്ത ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ലോകായുക്ത. ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞ  എണ്ണവും ഒട്ടും കുറവല്ല. എന്താണ് ലോകായുക്ത..? എങ്ങിനെയാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം. നോക്കാം.. ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അഴിമതി വിരുദ്ധ…

എന്താണ് ആൻ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് !!!

കോവിഡ് മഹാമാരി തുടങ്ങിയതുമുതൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾകുന്നതാണല്ലോ ആൻ്റിജൻ ടെസ്റ്റ്..! എന്താണ് ആൻ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം…. ഒരു ആന്റിജന്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അഭാവം നേരിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന പോയിന്റ്-ഓഫ്-കെയർ പരിശോധനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ദ്രുത ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പരിശോധനയാണ് ദ്രുത…

ഇ.ഡി ..! ആരാണ്…എന്താണ്..എന്തിനാണ്..!!

ഇ.ഡി ചോദ്യം ചെയ്യും, ഇ.ഡി ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം , ഇ.ഡി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യത..  ഈ അടുത്തിടെയായി നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ഇ.ഡി. ആരാണ്..? എന്താണ്.. ? എന്തിനാണ് ഇ.ഡി എന്ന് നമ്മുക്ക് നോക്കാം….

You cannot copy content of this page