4900 രൂപയുടെ ഫോൺ കടക്കാർ നന്നാക്കി നൽകിയില്ല ; നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ തൃശൂർ ഉപഭോക്തൃ കോടതി ഉത്തരവ്..

വിൽപ്പനാനന്തരസേവനം മൊബൈൽ വിൽപന നടത്തിയ കടയുടമയും, സർവീസ് സെന്റർ ഉടമയും നൽകിയില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അത് വീഴ്ചയാണെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. തുടർന്ന് 6000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു

You cannot copy content of this page