‘ഇന്ത്യയെ’ ചൊല്ലി ഇർഫാൻ പത്താന്റെയും അമിത് മിശ്രയുടെയും ട്വീറ്റ്; ട്വിറ്ററിൽ വാക്പോര്

പത്താനെ തള്ളും വിധമാണ് അമിത് മിശ്രയുടെ ട്വീറ്റെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആരോപിക്കുമ്പോൾ, മറിച്ചാണെന്ന് മറ്റു ചിലരും വാദം ഉന്നയിക്കുന്നു.

You cannot copy content of this page